Podrobnosti záznamu

Název
    Proposal of detailed biostratigraphic subdivision of the Lochkovian in the Prague Synform
Autor
    Carls, P.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
    Vacek, F.
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Konference
    Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate (DEVEC : 23.04.2008-30.04.2008 : Tripoli, Libye)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO "Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate" (DEVEC) : abstracts
Strany
    S. 15-19
Poznámky
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Návrh detailního biostratigrafického členění stupně lochkov v pražské synformě
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Barrandian
    biostratigraphy
    conodont zonation
    Lochkovian
    subdivision
Klíčové slovo
    Biostratigraphic
    Detailed
    Lochkovian
    Prague
    Proposal
    Subdivision
    Synform
Abstrakt (česky)
   Konodontové fauny z lomů Požáry zahrnují množství indexových taxonů a dalších důležitých vůdčích konodontů, které mohou být korelovány s dalšími regiony, zejména s Nevadou a španělskými centrálními Pyrenejemi. Data z pražské synformy dobře korelují s globální konodontovou korelací navrženou autory Valenzuela-Ríos a Murphy (1997). Indikují však značné diskrepance v časových proporcích nejsvrchnějšího lochkovu mezi dříve navrženou globální zonací a biostratigrafickým záznamem v Barrandienu. Zaznamenané konodontové časové markery (Carls et al. 2007) a nově navržená regionální konodontová škála pro Barrandien bude spolu s dalšími podrobně studovanými regiony dobrým základem pro budoucí vytvoření Lochkovian Composite Standard dle grafické korelace.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012