Podrobnosti záznamu

Název
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Další názvy
    Sediment environment of the Lubná coal seam and new palaeobotanical collection from the quarry of the RAKO a.s. company at Lubná near Rakovník (Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin) Kladno-Rakovník Basin)
Autor
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    sedimentology, flora, Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin
Klíčové slovo
    Fytopaleontologické
    Karbon
    Kladensko-rakovnická
    Lomu
    Lubenské
    Lubné
    Nálezy
    Nové
    Pánev
    Prostředí
    RAKO
    Rakovníka
    Sedimentace
    Sloje
    Společnosti
Abstrakt (česky)
   Floristické společenstvo z nového lomu u Rakovníka je velmi chudé. Skládá se z plavuňovitých (Lepidodendron acutum a L. worthenii), přesličkovitých (Calamites sp.), kapradin (Pecopteris aspidioides), kapraďosemenných (?Dicksoniites irregularis) a kordaitů (Cordaites sp., Cardiocarpus sp.). Kapradiny (Pecopteris aspidioides) jsou nejhojnější, zatímco ostatní skupiny jsou vzácné. Nejhojnější jsou neurčitelné rostlinné zbytky, jako osy kapradin a kapraďosemenných a kořeny stromovitých plavuní Stigmaria ficoides. Přítomnost Stigmaria ficoides v mnoha proplástcích v lubenské sloji dokládá četné hiáty v rámci sedimentace této sloje.
Abstrakt (anglicky)
   Sediment environment of the Lubná coal seam and new palaeobotanical collection from the quarry of the RAKO a.s. company at Lubná near Rakovník (Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin) Kladno-Rakovník Basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014