Podrobnosti záznamu

Název
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek, Václav Treml, Zbyněk Engel
Autor
    Engel, Zbyněk, 1972-
    Křížek, Marek, 1974-
    Treml, Václav, 1974-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 38
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    kryopedologie
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    nivace
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    periglaciální jevy
    půda polygonální
    půda strukturní
    recent
    reliéf
Geografické jméno
    Česko
    Krkonošsko-jesenická soustava
Klíčové slovo
    Alpinského
    Bezlesí
    Jevů
    Periglaciálních
    Prostorové
    Rozšíření
    Sudet
    Vysokých
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012