Podrobnosti záznamu

Název
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
Údaj o odpovědnosti
    Václav Treml
Další názvy
    Spatial distribution of selected periglacial phenomena in the alpine belt of the east Krkonoše Mts.
Autor
    Treml, Václav, 1974-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Strany
    s. 301-306
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    balvan
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    nivace
    periglaciální jevy
    pohoří
    recent
    sníh
    soliflukce
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krkonoše
Klíčové slovo
    Alpinském
    Bezlesí
    Jevů
    Krkonoš
    Periglaciálních
    Prostorové
    Recentních
    Rozmístění
    Východních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012