Podrobnosti záznamu

Název
    Prostranstvennoje izmenenije gidrofizičeskich charakteristik počv - gidravličeskije svojstva počv
Další názvy
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd