Podrobnosti záznamu

Název
    Protected areas in the light of their landscape history. Křivoklátsko - royal forest in the centre of Bohemia
Další názvy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech