Podrobnosti záznamu

Název
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jarmila Waldhausrová
Autor
    Waldhausrová, Jarmila
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Vol. 23
Strany
    p. 151-180
Rok
    1997
Poznámky
    6 obr., 14 fot., 10 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Předmětová skupina
    alkalický typ
    Barrandien
    bazalt
    chemismus hornin
    kůra oceánská
    litostratigrafie
    minerály horninotvorné
    proterozoikum
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Borovno (Plzeň-jih)
    Černíkov (Domažlice)
    ČR-Čechy
    Dražeň (Plzeň-sever)
    Liška (Klatovy)
    Lučiště (Plzeň-jih)
    Manětín (Plzeň-sever)
    Zbečno (Rakovník)
Klíčové slovo
    Barrandian
    Bohemian
    Chemistry
    Contribution
    Czech
    Geochemistry
    Massif
    Mineral
    Proterozoic
    Republic
    Stratigraphy
    Upper
    Volcanics
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents some results of detailed studies of five selected areas of Upper Proterozoic low-grade metamorphosed volcanics in the Teplá-Barrandian region. Geochemical features of the rocks confirm the presence of three main volcanic series: (1) subalkaline geochemically primitive series corresponding to the ocean-floor basalts (OFB) and island arc tholeiites (IAT), (2) alkaline series, represented by mugearite, and (3) transitional series between subalkaline and alkaline ones, represented by various types of transitional basalts. Apart from the metamorphic facies of the rocks, mineral chemistry of studies samples corresponds to the above mentioned series, being controlled by the primary composition of volcanics.
   In comparison with geology and lithostratigraphy of the studied Proterozoic areas, the following volcanic succession (or its part) can be seen from the bottom to the top: geochemically primitive tholeiites (OFB and IAT), then transitional basalts, and uppermost the alkaline volcanics, the two latter with sedimentary intercalations. The same stratigraphy is known from young matire island arcs world-wide; in the Barrandian Proterozoic, however, some portions of the alkaline rocks (and maybe also some transitional basalts) could belong to the products of the back-arc basin and/or intraolate rifting
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012