Podrobnosti záznamu

Název
    Proterozoic-Archean boundary in the mantle lithosphere of eastern Fennoscandia as seen by seismic anisotropy
Autor
    Babuška, Vladislav
    Kozlovskaya, E.
    Plomerová, Jaroslava
    Raita, T.
    Vecsey, Luděk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geodynamics
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 400-410
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GP205/03/P161, GA ČR3cav_un_auth*0000927
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Překlad názvu: Hranice proterozoika a archaika v plášťové litosféře východní Fennoskandie z pohledu seismické anizotropie
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    eastern Fennoscandia
    mantle lithosphere anisotropy
    Proterozoic-Archean boundary
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Boundary
    Eastern
    Fennoscandia
    Lithosphere
    Mantle
    Proterozoic-Archean
    Seen
    Seismic
Abstrakt (česky)
   Laterální změny seismické anizotropie rychlostí objemových vln umožnily určit hranici proterozoika a archaika ve svrchním plášti jihovýchodní Fennoskandie. Izotropní rychlosti vln P v teleseismické tomografii a rychlosti střižných vln získané inverzí povrchových vln jinými autory z dat seismického arraye SVEKALAPKO se však při srovnání proterozoickeho pláště s archaickým příliš neliší.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013