Podrobnosti záznamu

Název
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Schovánek
Další názvy
    Proterozoic metasedimentary rocks of the Altenberg block
Autor
    Schovánek, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 38-39
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kontrola tektonická
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum
    mapa geologická
    migmatitizace
    pararula
    rekrystalizace
    svor
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Erzgebirge (SRN-Sachsen)
    Krušné hory
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    02-32
    Altenberské
    Kry
    Parametamorfity
    Proterozoické
    Teplice
Abstrakt (anglicky)
   Proterozoic paragneisses of the Altenberg block are considered to be affected by recrystallization and migmatization produced by their partial melting during intrusion of the Variscan Erzgebirge pluton. Locally are common up to several ten meters thick intercalations of fine-grained massive greywacke paragneisses (Dichte Gneise) and intercalations of light grey fine-grained orthogneisses representing probably metamorphic aplites associated with Cadomian granitoids widely occurring east of the Teplice rhyolite body. The mica schists in the neighbourhood of Moldava pass in their metamorphism gradually into paragneisses. On the basis of tectonic measurements it is possible to consider the Altenberg block to be a part of the Sayda dome, whose east margin plunges under the Teplice rhyolite body
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012