Podrobnosti záznamu

Název
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
Další názvy
    Groundwater flow in E and NE part of Bohemian Cretaceous Basin (3H, 14C, SF6 tracers, nitrate content) : mean residence time and question of effective contamination monitoring
Autor
    Bruthans, Jiří
    Churáčková, Zdeňka
    Kadlecová, Renáta
    Lachman, Vladimír
    Musil, Vojtěch
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    (3H,
    14C,
    and
    Basin
    Bohemian
    contamination
    content):
    Cretaceous
    effective
    flow
    Groundwater
    mean
    monitoring
    nitrate
    part
    question
    residence
    SF6
    time
    tracers,
Klíčové slovo
    3H
    14C
    části
    české
    Doba
    Dusičnanů
    Efektivního
    Kontaminace
    Křídové
    Monitoringu
    Obsahy
    Otázky
    Pánve
    Podzemní
    Proudění
    Severovýchodní
    SF6
    Stopovače
    Vody
    Východní
    Zdržení
Abstrakt (česky)
   Práce popisuje proudění ve slínovcových kolektorech české křídové pánve s využitím izotopových stopovačů. Ukázalo se, že proudění lze rozdělit do dvou různých subsystémů, každý s velmi různou dobou zdržení
Abstrakt (anglicky)
   Study describes flow in aquifers in Bohemian Cretaceous basin using isotopic tracers. Flow system can be separated into 2 subsystems, each with very different mean residence time.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012