Podrobnosti záznamu

Název
    Proudění v trysce s pohyblivou stěnou
Autor
    Foldyna, Josef
    Říha, Zdeněk
    Sitek, Libor
Konference
    Fluent 2005/11. : 08.06.2005-10.06.2005 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
Strany
    s. 183-188
Poznámky
    Projekt: 1QS300860501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: GA105/03/0183, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Flow in the nozzle with moving wall
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    high-pressure nozzle device
    turbulent flow of water
Klíčové slovo
    Pohyblivou
    Proudění
    Stěnou
    Trysce
Abstrakt (česky)
   Článek prezentuje 3D, nestacionární, turbulentní proudění vody ve vysokotlaké trysce s pohyblivou stěnou. Stěna koná přímočarý vratný pohyb s vysokou frekvencí a velmi malou amplitudou. V praxi se potom na výstupu z trysky objeví velmi vysoké rychlostní pulsace, které vedou k rozpadu kontinuálního paprsku kapaliny na pravidelné shluky kapaliny. Cílem výpočtu bylo ověřit, zda lze využít dynamických sítí pro modelování výše uvedeného problému, resp. zda lze dosáhnout uspokojivého výsledku ve srovnání s realitou.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents simulation of 3D, unsteady, turbulent flow of water in the high-pressure nozzle device with moving wall. The wall performs rectilinear reciprocating motion with high frequency and very small amplitude that results in generation of very high velocity pulsations at the nozzle outlet. The pulsations lead to the break-up of continuous jet into regular slugs of water. The objective of the simulation was to verify whether dynamic meshes can be used to simulate above mentioned problem and satisfactory agreement of the simulation and reality can be obtained.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012