Podrobnosti záznamu

Název
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
Další názvy
    Water flow and residence time in soil above the Ochoz Cave (Moravian Karst)
Autor
    Bruthans, Jiří
    Himmel, Jan
    Vysoká, Helena
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 1
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    hydogeology
    isotopes
    unsaturated zone
Klíčové slovo
    Doba
    Jeskyní
    Kras
    Moravský
    Ochozskou
    Proudění
    Půdě
    Vody
    Zdržení
Abstrakt (česky)
   Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
Abstrakt (anglicky)
   Water flow and residence time in soil above the Ochoz Cave (Moravian Karst)
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012