Podrobnosti záznamu

Název
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Adamovič
Další názvy
    Stream bedding in the sandstones of the Korycany Formation in the Maštale region, SW of Litomyšl
Autor
    Adamovič, Jiří, 1965-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 15-17
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    orlicko-žďárská oblast
    pískovce
    sedimentologie
    textury sedimentů
Geografické jméno
    Budislav
    ČSFR-Čechy
    Nové Hrady
    Polička
    Zderaz
Klíčové slovo
    Jz
    Korycanských
    Litomyšle
    Maštalí
    Oblasti
    Pískovcích
    Proudové
    Vrstev
    Zvrstvení
Abstrakt (česky)
   Korycanské vrstvy cenomanu při jz. okraji vysokomýtské synklinály zčásti nasedají přímo na poličské krystalinikum. Výzkumem textur pískovců korycanských vrstev byly zjištěny dva směry proudění v sedimentační pánvi, směr S až SV, způsobený dmutím, směr Z až ZSZ, rovnoběžný s osou pánve; vznikl jako součást celopánevního proudění. Obsah glaukonitu v pískovcích ve svrchní části profilu korycanských vrstev indikuje sedimentaci v hlubokovodním prostředí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012