Podrobnosti záznamu

Název
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 242, č. 1
Strany
    s. 83-101
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Zdroje moldanubických pararul z pohledu geochemických dat (Český masiv, ČR)
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geochemistry
    metasediments
    petrology
Klíčové slovo
    Based
    Bohemian
    Czech
    Data
    Geochemical
    Massif
    Moldanubian
    Paragneisses
    Provenance
    Republic
    Studies
Abstrakt (česky)
   Moldanubické pararuly jsou často reprezentovány metamorfovanými jílovci (spolu s drobami a prachovci), přičemž přítomnost jílovců v oblasti ZEV, tepelsko-barrandienské oblasti a saxothuringiku je spíše vzácná. Původní sedimenty moldanubické oblasti se pravděpodobně ukládaly v prostředí mezi kontinentálním ostrovním obloukem (monotónní skupina) a aktivním okrajem kontinentu (pestrá skupina).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012