Podrobnosti záznamu

Název
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
Údaj o odpovědnosti
    Filip Němec, Jiří Otava
Další názvy
    Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská Skála Hill, Brno
Autor
    Němec, Filip
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 3 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.4
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    geologie regionální
    holocén
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    miocén
    oblast snosová
    puklina
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty jeskynní
Geografické jméno
    Brno-Stránská skála
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    24-32
    Brno
    Geneze
    Jeskyní
    Provenience
    Puklin
    Sedimentů
    Skály
    Stránské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012