Podrobnosti záznamu

Název
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Lisá & David Buriánek & Pavel Uher
Další názvy
    Provenance of würm, late pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage
Autor
    Buriánek, David
    Lisá, Lenka
    Uher, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 90
Strany
    s. 147-154
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    551.3
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    magnetická susceptibilita
    oblast snosová
    pleistocén-svrchní
    radioaktivita
    sedimentace eolická
    spraš
    těžké minerály
    würm
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Asociací
    Česká
    Minerálů
    Moravě
    Pleistocenních
    Podobných
    Použití
    Pozdně
    Provenience
    Republika
    Sedimentů
    Slezsku
    Spraší
    Spraším
    Těžkých
    Würmských
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012