Podrobnosti záznamu

Název
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Plašienka, Marián Janák, Anton Hacura, Peter Vrbatovič
Další názvy
    First illite crystalinity data from Alpine metamorphosed rocks of the Veporicum, Cental West Carpathians
Autor
    Hacura, Anton
    Janák, Marián
    Plašienka, Dušan
    Vrbatovič, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    s. 43-51
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    experimentální mineralogie
    jílové minerály
    metamorfní pochody
    Slovenské rudohorie
    terciér
Klíčové slovo
    Alpínsky
    Hornin
    Illitu
    Kryštalinite
    Metamorfovaných
    Prvé
    údaje
    Veporika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012