Podrobnosti záznamu

Název
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
Údaj o odpovědnosti
    Peter Ivan
Další názvy
    Rare earth elements in vein carbonates of the Slovinka deposit and their importance, by the research of the deposit's genesis
Autor
    Ivan, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Strany
    s. 159-162
Předmětová skupina
    alterace
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    ložisko žilné
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Klíčové slovo
    Genézy
    Karbonátoch
    Ložiska
    Pri
    Prvky
    Skúmaní
    Skupiny
    Slovinky
    Význam
    Vzácnych
    Zemín
    žilných
Abstrakt (česky)
   Studiem obsahu vzácných zemin v dolomitech z výplně sulfidicko-křemen-sideritových žil ložiska Slovinky bylo zjištěno, že některé dolomity se ukládaly z roztoků, které byly kontaminovány reakcemi s okolními horninami, zejména metabazalty. V hydrotermálně alterovaných metabazaltech byly stanoveny obsahy vzácných zemin, které potvrdily možnost uvolnění malých množství La a Ce.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012