Podrobnosti záznamu

Název
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
Údaj o odpovědnosti
    Milan Drábek, Jana Hladíková, Karel Žák, Marta Pudilová, Petr Dobeš
Další názvy
    REE, oxygen isotopes and fluid inclusions in carbonate rocks
Autor
    Dobeš, Petr
    Drábek, Milan
    Hladíková, Jana
    Pudilová, Marta
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 42-43
Poznámky
    2 obr. na s.45
    2 tab., 2 obr.
Předmětová skupina
    Barrandien
    geochemie izotopická
    horniny karbonátové
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy C
    izotopy O
    kalcit
    karbonatizace
    křemen
    proterozoikum
    silicity
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lešetice (Příbram)
    Mítov (Plzeň-jih)
    Příbram
Klíčové slovo
    Horninách
    Izotopy
    Karbonátových
    Kyslíku
    Plynokapalné
    Prvky
    Uzavřeniny
    Vzácných
    Zemin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012