Podrobnosti záznamu

Název
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řehoř, Miroslav Šálek, Markéta Hendrychová
Další názvy
    Erste Etappe der Lösung des Zuschussprojektes Nr. 105/09/1675 "Geologisch-pädologische und biologische Forschung von verschiedenen Flächentypen nach dem Braunkohlenbergbau und die Optimalisierung von Rekultivierungsansätzen zu der Landschaftswiederherstellung"
    First phase of addressing grant project No. 105/09/1675 "Geological, pedological and biological research of various types of areas after brown coal mining and optimization of reclamation approaches to landscape regeneration"
Autor
    Hendrychová, Markéta
    Řehoř, Michal
    Šálek, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 39-44
Rok
    2009
Poznámky
    3 fot., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    504
    622.33
    631.4
Skupina konspektu
    502
    622
    631
Předmětová skupina
    ekologie krajinná
    management
    odval
    pedologie
    projekt
    rekultivace
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Radovesická výsypka (Teplice, Bílina)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Střimice
Klíčové slovo
    105/09/1675
    Biologický
    č
    Etapa
    Geologicko-pedologický
    Grantového
    Hnědého
    Krajiny
    Obnově
    Optimalizace
    Ploch
    Po
    Projektu
    První
    Přístupů
    Rekultivačních
    Různých
    řešení
    Těžbě
    Typů
    Uhlí
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012