Podrobnosti záznamu

Název
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
Další názvy
    The first deep geothermal borehole in the Bohemian Massif
Autor
    Burda, Jiří
    Čtyroká, Jiřina
    Drábková, Jana
    Myslil, Vlastimil
    Pošmourný, Karel
    Táborský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    4
Rok
    2008
Výraz tezauru
    geothermic, geology, heat flow, petrology, mineralogy, paleontology, stratigraphy, Litoměřice region
Klíčové slovo
    Českém
    Geotermální
    Hlubinný
    Masívu
    První
    Vrt
Abstrakt (česky)
   Průzkumný vrt PVGT-LT 1 byl proveden v Litoměřicích v letech 2006-2007. Vrt dosáhl hloubky 2110 m. Hlavním výzkumným záměrem bylo studovat geotermální potenciál v geotermálně nadějné struktuře ohareckého riftu. Na bázi vrtu byla zjištěna teplota 63,5oC a tepelný tok 85 mW.m-2. Vrt zastihl sedimentární komplexy kvartéru, svrchní křídy a permokarbonu, v jejich podloží pak teplický ryolit (ignimbrit) a metamorfika tepelsko-barrandienské jednotky. Výsledky vrtu PVGT-LT 1 reprezentují nadějné poměry pro budoucí výstavbu geotermální elektrárny
Abstrakt (anglicky)
   The first deep geothermal borehole in the Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014