Podrobnosti záznamu

Název
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová, Helena Gilíková, Radek Mikuláš
Další názvy
    First Ediacaran (Vendian) cryptarchs from the Měnín-1 borehole (South Moravia)
Autor
    Gilíková, Helena
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 56-59
Rok
    2007
Poznámky
    6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Acritarcha
    biostratigrafie
    brunovistulikum
    geologie regionální
    ichnofosilie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neoproterozoikum
    paleontologie
    paleozoikum-spodní
    redepozice
    sedimenty klastické
    taxonomie
    vrt
Geografické jméno
    Měnín (Brno-venkov, Židlochovice)
    Měnín (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    24-32
    Brno
    Ediakarských
    Jižní
    Kryptarch
    Měnín-1
    Morava
    Nálezy
    První
    Vendských
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012