Podrobnosti záznamu

Název
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
Autor
    Kozák, Jan
    Nikonov, A. A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vojenský geografický obzor
Svazek/č.
    -, č. 2
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: The first seismic maps created for the central European region and Russian imperium territory
    Rozsah: 31 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Central Europe
    history of seismology
    Russia
    seismic map
Klíčové slovo
    Evropy
    Mapy
    Oblast
    První
    Ruské
    říše
    Seismické
    Střední
    území
    Zpracované
Abstrakt (česky)
   Je popsán časový sled vydávání evropských seismických map od zemětřesení v Nice r. 1564 až k časům moderních map seismicity. Zvláštní pozornost je věnována vývoji seismických map s makroseismickými informacemi, které se objevily ve střední Evropě a v imperiálním Rusku v přechodném období 1855-1905.
Abstrakt (anglicky)
   Time advancement of European seismic production since the 1564 Nice earthquake map up to times of the first modern maps of seismicity is outlined. Special attention is paid to development of seismic maps with macroseismic information which appeared in central Europe and in imperial Russia in the transition period of 1855-1905.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013