Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Baroň = Václav Cílek = Rostislav Melichar
Další názvy
    Pseudo-karst caves as indicators of the slope movements
Autor
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav, jr.
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 5 diagr., 18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geodézie
    holocén
    jeskyně
    pohyb svahový
    pseudokras
    rizika geologická
    sesuv
    srážky dešťové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karolinka (Vsetín)
    Lidečko (Vsetín)
    Malá Bystřice (Vsetín)
    Semetín (Vsetín)
    Vsetín
Klíčové slovo
    25-23
    25-32
    25-41
    Indikátory
    Jako
    Jeskyně
    Pohybů
    Pseudokrasové
    Rožnov
    Svahových
    Vsetín
    Zlín
Abstrakt (anglicky)
   Caves of crevasse (crack) or debris origin have been located in the flysch mountain areas in the eastern part of the Czech Republic related to deep-seated landslides. This fact evoked a research concerned to the pseudo-karst caves as possible indicators of the slope movements. We aimed our attention to the Vlčí Díra cave at the Vaculov - Sedlo slope failure, Zbojnická cave at the Křížový hill, Pokladnice cave in the Kobylská valley and to the Naděje and Slimrovka caves at the Kopce slope failure. A rod dilatometer " Hölle" was used as basic tool for displacement measurement (in the caves). Dilatometric rivets were fixed directly into the cave-walls. Geomorphic mapping, rock-structure orientation changes measuring and glass indicators were supplementary methods for the type of movement establishing. Preliminary results show that just the crevice cave presence indicates slope movement.
   Resulting length changes of the landslide surface are composed of several component types of movement underground: e.g. spreading, boulder subsidence, shear (both horizontal and vertical) or rotation and toppling. They can be distinguished heavily in such detailed view on the surface. Changes of the sedimentary structures orientation (e.g. bedding, current marks), measured on the cave walls, can help to decode the resulting deformation character. The acquired displacement readings quite correlate with precipitation. Most significant event happened after a sudden precipitation change (extremely wet and long period after the dry one - June and July readings)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012