Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
Autor
    Baroň, I.
    Cílek, Václav
    Melichar, R.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 84-88
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9).
    Překlad názvu: Pseudo-karst caves as indicators of the slope movements
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    deep-seated landslides
    flysh
    pseudo-karst
Klíčové slovo
    Indikátory
    Jako
    Jeskyně
    Pohybů
    Pseudokrasové
    Svahových
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se týká gravitačních dutin, které indikují svahové pohyby v sesuvových oblastech Vsetínských vrchů.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with gravitational cavities that indicate the slope movements of landslide areas in Vsetín Mts.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012