Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
Další názvy
    Kyanite pseudomorphs after andalusite from the Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    kyanite, andalusit,, pseudomorphs, metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Andalusitu
    Krystalinika
    Kyanitu
    Po
    Pseudomorfózy
    Tepelského
Abstrakt (česky)
   Tato práce podává podrobnější charakteristiku kyanitových pseudomorfóz (paramorfóz) po andalusitu, z jv. části tepelského krystalinika.
Abstrakt (anglicky)
   Kyanite pseudomorphs after andalusite from the Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014