Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček, Jan Cháb
Další názvy
    Kyanite pseudomorphs after andalusite from the Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Autor
    Cháb, Jan
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 219-222
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 3 fot., 1 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    andalusit
    chemismus minerálů
    granitoidy
    hliník
    hydrotermální podmínky
    kambrium
    kyanit
    lokalita mineralogická
    metamorfóza
    mineralogie topografická
    mobilizace
    muskovit
    pegmatit
    podmínky P-T
    rula biotitická
    tepelské krystalinikum
    zóna střižná
    zóny metamorfní
    žíla segregační
Geografické jméno
    Caltov (Tachov, Tachov)
    ČR-Čechy
    Hanov (Tachov, Tachov)
    Kohoutov (Tachov, Stříbro)
    Křivce (Tachov, Stříbro)
    Vrbice u Bezdružic (Tachov, Tachov)
    Vysoké Jamné (Tachov, Tachov)
Klíčové slovo
    Andalusitu
    Krystalinika
    Kyanitu
    Po
    Pseudomorfózy
    Tepelského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012