Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    Pseudomorphoses of muscovite and ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 45
Strany
    s. 7-12
Rok
    2005
Poznámky
    1 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    chlority
    cordierit
    difrakce rentgenová
    fylosilikáty
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    muskovit
    pararula
    pseudomorfóza
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Něchov (České Budějovice, Trhové Sviny)
    Rybník (Český Krumlov, Kaplice)
Klíčové slovo
    Cordieritu
    Jednotky
    Kaplické
    Moldanubika
    Muskovitu
    Oblasti
    Po
    Pseudomorfózy
    Ripidolitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012