Podrobnosti záznamu

Název
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Zdeněk Gába, Zdeněk Losos, Václav Vávra
Další názvy
    Smectite pseudomorphosis after clinopyroxene from glacial boulders of pyroxene pegmatite from Supíkovice near Jeseník
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Losos, Zdeněk
    Vávra, Václav
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 35
Strany
    s. 25-30
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 5 fot., 4 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    granitoidy silesika
    klinopyroxeny
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    oblast snosová
    pegmatit
    pseudomorfóza
    smektity
    souvky
    zvětrávání chemické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Supíkovice (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Klíčové slovo
    Jeseníku
    Klinopyroxenu
    Pegmatitu
    Po
    Pseudomorfózy
    Pyroxenického
    Smektitu
    Souvků
    Supíkovic
Abstrakt (anglicky)
   Glacial boulders of pyroxenic pegmatite with smectite pseudomorphs after hedenbergitic clinopyroxene occur in glacial sediments at Supíkovice (ear Jeseník, Czech Republic). During formation of these pseudomorphs, clinopyroxene was totally altered to uralite at first, later uralite was partly replaced by smectite (Fe-montmorillonite)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012