Podrobnosti záznamu

Název
    Public opinion on remediation of mining consequences. Symposium Mining town Příbram
Další názvy
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině