Podrobnosti záznamu

Název
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Plička
Autor
    Plička, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 3
Strany
    s. 395-416
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr., 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta
Klasifikační znak
    553.9
Předmětová kategorie
    flyšové pásmo čs. Karpat
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    matečné a kolektorské horniny
    zlomová tektonika
Geografické jméno
    ČSSR-Morava
Klíčové slovo
    Hornin
    Plynu
    Projevy
    Puklinatost
    Puklinová
    Ropy
    Slušovice-1
    Tektonika
    Vrtu
    Zemního
    Zřetelem
    Zvláštním
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012