Podrobnosti záznamu

Název
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Dana Pokorná
Další názvy
    A fissure-mineralization of the Alpine-type in metagranitoids at Špičák near Vernířovice
Autor
    Pokorná, Dana
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 142-144
Rok
    2000
Poznámky
    5 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    asociace minerální
    geologie regionální
    hydrotermální podmínky
    lokalita mineralogická
    metagranit
    mineralogie topografická
    parageneze
    pneumatolýza
    silesikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-42
    Alpského
    Metagranitoidech
    Mineralizace
    Puklinová
    Rýmařov
    Špičáku
    Typu
    Vernířovic
Abstrakt (anglicky)
   The mineralization of the Alpine-type has been found in metagranitoids that outcrop at the locality Špičák near Vernířovice in the Desná Crystalline Complex. The Alpine-type mineralization occurs here chiefly as veinlets composed mainly of chlorite but also as a typical fissure-mineralization composed of prehnite, K-feldspar, calcite, epidote, albite, quartz and chlorite of the clinochlorechamosite series. The studied fissured-mineralization is very similar to that in amphibolites and related rocks of the Sobotín Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012