Podrobnosti záznamu

Název
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
Další názvy
    Pumpellyite - product of late metamorphic phase from bytownite gneiss of Vrbno Group and amphibolite of Jeseník massif (Silesicum, Bohemian massif)
Autor
    Kováčik, Martin
    Opletal, Mojmír
    Pecina, Vratislav
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    pumpellyite, Jeseník amphibolite massif, Silesicum, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Amfibolitu
    Bytownitové
    Fáze
    Jesenického
    Masívu
    Metamorfní
    Minerál
    Pumpellyit
    Rule
    Silezikum
    Skupiny
    Vrbenské
    Závěrečné
Abstrakt (česky)
   Pumpellyit vznikl v důsledku příznivého zdrojového materiálu, anchimetamorfních podmínek a retrográdních reakcí, spojených s fluidním přínosem. Jeho přítomnost rozšiřuje spektrum minerálů v topografické mineralogii Moravy. Anchimetamorfní podmínky přibližne odpovídají prehnit-pumpellyitové subfacii. Pozdně syn- až postkinematická mikrostrukturní pozíce a další kritéria indikují, že pumpellyit vznikal v procesu chladnutí, následně po ranně permském granitovém magmatismu.
Abstrakt (anglicky)
   Pumpellyite - product of late metamorphic phase from bytownite gneiss of Vrbno Group and amphibolite of Jeseník massif (Silesicum, Bohemian massif)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014