Podrobnosti záznamu

Název
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Pollen analysis of a carbonate lowland moor, Velichovky borehole
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 2
Strany
    s. 173-176
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 25 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza pylová
    Angiospermophyta
    česká křídová pánev
    hejšovinský faciální vývoj
    holocén
    humus
    palynologie
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Velichovky (Náchod)
Klíčové slovo
    Analýza
    Karbonátové
    Pylová
    Slatiny
    Velichovky
    Vrtu
Abstrakt (anglicky)
   The study presents results of pollen analysis of 4 informative samples of a carbonate lowland moor from Velichovky borehole (Ms-10c; 6.2 to 7 m, Cretaceous age). The borehole is located west of Velichovky near a bridge over the Velichovky-Hustiřany road. Laboratory processing followed standard methods used for Quaternary sporomorph separation (Erdtman, 1943, 1954; Faegri et al., 1964; Overbeck, 1958). Stratigraphy of the sediments follows the classification of Firbas (1949, 1952). Section V (Velichovky MS-10c) was dated to early Subatlantic (IX). Pollen diagram and table indicate that the area was forested with the dominant tree species recorded in pollen spectrum being pine (Pinus) and spruce (Picea). Mixed oak forests (Quercetum mixtum) were dominated by linden (Tilia) and contained hasel (Corylus), elm (Ulmus), oak (Quercus), maple (Acer) and ash (Fraxinus). Marshland biotopes were indicated by alder (Alnus). Pollen grains of herbs were less frequent and mostly indicated marshes.
   Taxa indicating grasslands and field cultures (cereals) were subordinate. A more humid microclimates probably pertaining to spruce and alder forests were indicated by spores of family Polypodiaceae
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012