Podrobnosti záznamu

Název
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
Další názvy
    Pollen analysis in the Plešivec archaeological locality
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Pollen analyses, stratigraphy, archaeology, Quaternary, Holocene, Brdy Mts., Bohemia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Analýza
    Archeologické
    Lokalitě
    Plešivec
    Pylová
Abstrakt (česky)
   Kvartérní sedimenty na archeologické lokalitě Plešivec v Brdech jsou organicko-písčité. Palynologický výzkum probíhal na této lokalitě. Ukázalo se, že jsou v sedimentech zastoupeny dřeviny (Pinus, Betula, Picea, Abies, Quercus) reprezentující typickou brdskou lesní vegetaci. Činnost člověka je doložena výskytem antropogenních rostlin (Cerealia, Centaurea cyanus). Stratigrafická pozice je holocén (subboreál až subatlantik).
Abstrakt (anglicky)
   Pollen analysis in the Plešivec archaeological locality
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014