Podrobnosti záznamu

Název
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
Další názvy
    Pollen analysis of peat partings from the gravel-sand deposits near the village Grygov
Autor
    Břízová, Eva
    Křížová, Marie
    Skupien, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2011
Výraz tezauru
    palynology, Quaternary, organic sediments, stratigraphy, geology, Moravia
Klíčové slovo
    Analýza
    Grygov
    Obce
    Podloží
    Proplástků
    Pylová
    Rašelinných
    Sedimentů
    štěrkopískových
Abstrakt (česky)
   Práce přináší výsledky pylové analýzy organických sedimentů a rekonstrukci vegetace u Grygova u Olomouce. Výskyt rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů na lokalitě Grygov je zajímavým fenoménem, který může pomoci vysvětlit geologickou, i klimatologickou minulost střední části Hornomoravského úvalu. Ložisko štěrkopísku leží v levobřežní části údolní nivy řeky Moravy, 1 km jihovýchodně od obce Grygov v hloubce 7,5-8 m. Pylové spektrum se skládá z větrusnubných dřevin Pinus, Picea a Alnus, důležité jsou i ostatní listnaté dřeviny skupiny Quercetum mixtum. V sedimentu se vyskytovaly i 'exotické' typy: Pterocarya, Ilex-typ a kapradina Osmunda cf. claytoniana a tercierní r. Carya. Mokřadní typy reprezentovaly Alnus a Salix, z bylin Cyperaceae, Poaceae, Typha latifolia, vodní typy Myriophyllum a Lemna cf. minor. Studované území pokrývaly bohaté smíšené a lužní lesy.
Abstrakt (anglicky)
   Pollen analysis of peat partings from the gravel-sand deposits near the village Grygov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014