Podrobnosti záznamu

Název
    Pyrolysis and co-pyrolysis of organic waste. Part 1. Co-pyrolysis of solid organic waste with hard coal
Další názvy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím