Podrobnosti záznamu

Název
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
Údaj o odpovědnosti
    Marta Chmielová, Zdeněk Klika, Zdeněk Weiss
Autor
    Chmielová, Marta
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Weiss, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 1
Strany
    p. 111-130
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr., 6 tab., 3 diagr., 41 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    ložiska pevných paliv
    minerály
    sedimenty klastické
    uhlí černé
Předmětová kategorie
    analýza kvantitativní
    ostravsko-karvinská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Analysis
    Carboniferous
    Mineralogical
    Quantitative
    Rocks
    Sedimentary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012