Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
Údaj o odpovědnosti
    Vít Vilímek
Další názvy
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Kvartérní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
Autor
    Vilímek, Vít
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 30, suppl.
Strany
    p. 115-137
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 4 fot., 3 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Předmětová skupina
    krušnohorsko-durynská oblast
    kvartér Českého masivu
    morfostruktura
    neotektonika
    pleistocén
    pliocén
    podkrušnohorské pánve
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Klíčové slovo
    Development
    Hory
    Kateřinohorská
    Krušné
    Mountains
    Quaternary
    Relief
    Vault
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012