Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary fluvial deposits in the centre of Brno city contribution to the problems
Další názvy
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna