Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary geological and palaeopedological study in the area of Lechovice (district Znojmo)
Další názvy
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)