Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the area of the map sheet 1:50 000 Semily (03-41 Semily)
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)