Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary terraces of the Želivka River
Další názvy
    Kvartérní terasy řeky Želivky