Podrobnosti záznamu

Název
    Révision du genre Glenarea Počta (Sclératiniaire du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur de la Bohéme, Tchécoslovaquie)
Údaj o odpovědnosti
    Helena Eliášová
Další názvy
    Revision of the genus Glenarea Počta (Scleractinia, Upper Cenomanian-Lower Turonian of Bohemia, Czechoslovakia)
Autor
    Eliášová, Helena
Jazyk
    francouzsky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 2-3
Strany
    s. 97-102
Rok
    1991
Poznámky
    4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    cenoman
    Coelenterata
    křída-svrchní
    lužická oblast
    nový taxon
    popis organismu
    revize
    Scleractinia
    turon
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Netřeba
Klíčové slovo
    Bohéme
    Cénomanien
    Genre
    Glenarea
    Inférieur
    Počta
    Révision
    Sclératiniaire
    Supérieur-Turonien
    Tchécoslovaquie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012