Podrobnosti záznamu

Název
    ROLE OF CRUSTAL FLUIDS IN TRIGGERING THE WEST BOHEMIA/VOGTLAND EARTHQUAKE SWARMS: JUST WHAT WE KNOW (A REVIEW)
Autor
    Fischer, Tomáš
    Horálek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    24
Rok
    2008
Výraz tezauru
    crustal fluids
    earthquake swarms
    models of earthquake swarms
    triggering of earthquakes
    West Bohemia/Vogtland
Klíčové slovo
    BOHEMIA/VOGTLAND
    CRUSTAL
    EARTHQUAKE
    FLUIDS
    JUST
    KNOW
    REVIEW
    ROLE
    SWARMS
    TRIGGERING
    WEST
Abstrakt (anglicky)
   We summarise the results of seismological studies related to triggering mechanisms, driving forces and source processes of the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms with the aim to disclose the role of crustal fluids.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012