Podrobnosti záznamu

Název
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Erica
Strany
    s. 99-109
Poznámky
    Překlad názvu: Castle ruins Rabí and Prácheň - important molluscan localities in the middle Otava region (Western Bohemia, Klatovy District)
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    castle ruin
    Mollusca
Klíčové slovo
    Čechy
    Klatovy
    Lokality
    Měkkýší
    Okr
    Pootaví
    Prácheň
    Rabí
    Středním
    Významné
    Západní
Abstrakt (česky)
   Studované hradní zříceniny Rabí a Prácheň chovají bohaté, avšak ekologicky výrazně odlišné malakofauny, sestávající z některých faunisticky významných druhů plžů. Na obou zříceninách žije teplomilnější Merdigera obscura, na Práchni k ní přistupuje citlivý druh lesních sutí a skalek Sphyradium doliolum a lesní Platyla polita. Na Rabí dodnes žije populace suchomilky Xerolenta obvia, která zde byla zjištěna již koncem minulého století. Vedle ní jsou důležitým zjištěním silné populace "hradních" druhů Pupilla muscorum a Clausilia dubia.
Abstrakt (anglicky)
   A very rich malacofouna was recorded in the interior of castle Rabí as vell as outside the castle walls. Also very rich but ecologically very different malacofauna was recorded in the castle ruin Prácheň and in the nature reserve which was investigated at the same time. The malacozoological investigation of the castle ruins Rabí and Prácheň showed again that the habitat enriched by lime-rich mortar from the disturbed walls of the ruin provides conditions supporting the survival of the land snails in lime-deficient environments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012