Podrobnosti záznamu

Název
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Václav Vávra
Další názvy
    Rhabdophane(Ce) in a quartz vein with clinochlore from Mladecko (Culm of the Nízký Jeseník Upland)
Autor
    Vávra, Václav
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 100-101
Rok
    1999
Poznámky
    1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    chlority
    fosforečnany
    karbon-spodní
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    vzácné zeminy
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mladecko (Opava)
Klíčové slovo
    15-32
    Jeseníku
    Klinochlorem
    Křemenné
    Kulm
    Mladecka
    Nízkého
    Opava
    Rabdofán-(Ce
    žíly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012