Podrobnosti záznamu

Název
    Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
Autor
    Hanzlíček, Tomáš
    Steinerová, Michaela
    Straka, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the American Ceramic Society
Svazek/č.
    Roč. 89, č. 11
Strany
    s. 3541-3543
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: FI-IM/128, GA MPO
    Překlad názvu: Stabilizace izotopů radioaktivních kovů v geopolymerní matrici, stanovení výluhu radiostopovačů
    Rozsah: 3 s. : web
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geopolymer
    inhibition of radioactive wastes
Klíčové slovo
    Determination
    Extract
    Geopolymer
    Isotopes
    Leaching
    Matrix
    Metal
    Method
    Radioactive
    Radiotracer
    Stabilized
Abstrakt (česky)
   Článek referuje o stabilizaci izotopů radioaktivních kovů v geopolymerní matrici aluminiumsilikátů, tzv. geopolymerů. Pevnost vazby kovových iontů byla stanovena testováním vyluhovatelnosti ve vodě a v kyselině sírové. Experiment byl proveden pomocí radiostopovačů 152Eu, 134Cs, 60Co a 59Fe.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012