Podrobnosti záznamu

Název
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Další názvy
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 47-49
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 5 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    devon
    draslík
    kras
    litostratigrafie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    radioaktivita
    thorium
    uran
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Czech
    Devonian
    Karst
    Limestones
    Moravian
    Radioactivity
    Republic
Abstrakt (anglicky)
   Gamma-ray spectrometry data on contents of potassium, uranium and thorium in Devonian limestones of the Moravian Karst are summarized in the paper. Limestones present in the endokarst have significantly higher values of uranium content compared to those exposed in the outcrops above the caves. The present authors consider the positive uranium anomaly in the limestones as resulting from the process of karstification
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012