Podrobnosti záznamu

Název
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
Údaj o odpovědnosti
    D.M. Arellano, J. R. Fagundo, Pavel Jílek, Jan Šilar
Další názvy
    Radiouhlíkové datování vody v krasových hydrogeologických kolektorech v tropických klimatických podmínkách
Autor
    Arellano, D. M.
    Fagundo, J. R.
    Jílek, Pavel
    Šilar, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 3
Strany
    s. 367-387
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 9 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    datování
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    hydrologie krasová
    izotopy C
    izotopy radioaktivní
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    Kuba
    Pinar del Río
Klíčové slovo
    Aquifer
    Coastal
    Cuba
    Dating
    Karstified
    Radiocarbon
Abstrakt (česky)
   V provincii Pinar del Río na západní Kubě byly v sedmi vrtech pobřežního krasového kolektoru měřeny tyto hodnoty: nasycení vzhledem ke kalcitu, pCO2 a radiouhlíková aktivita, z níž bylo použitím různých modelů vypočteno radiouhlíkové stáří podzemní vody. Pomocí specifické vodivosti, celkové mineralizace a iontových poměrů byla zkoumána imtruze mořské vody do pobřežního kolektoru. Tato intruze určuje kinetické faktory hydrogeologického systému; má též za následek přesycení roztoků a nízkou radiouhlíkovou aktivitu (stáří 1000 až 16000 roků). Radiouhlíkovou aktivitu ovlivňují i krasové dutiny a pukliny. V napjatém krasovém kolektoru jsou hodnoty průtočnosti v rozmezí 5000 až 20000 m3/den a vydatnost studní dosahuje až 390 l/s
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012